Close

NIEUW DISTRIBUTEUR TOEVOEGEN

NIEUWE DISTRIBUTEUR TOEVOEGEN
There was a problem processing your application. Please submit the application again.
Dit e-mailadres werd reeds geregistreerd. Gelieve een ander adres in te voeren en de aanvraag opnieuw in te dienen.
Emails didn't match, please try again.
Invalid Fiscal Code. Please verify.
Invalid IBAN Value. Please verify.
Your Tax Id cannot equal your SSN

persoonlijke informatie

Geboortedatum

Contact informatie

Ondernemingsinformatie

Informatie sponsor

Werd je naar deze pagina doorverwezen door een Juice Plus+ vertegenwoordiger

60 EUR inschrijfkosten zijn van toepassing

Betaling licentie

Bankgegevens

Algemeen Regelement

Erkenning algemene voorwaarden, Hiermee bevestig ik, dat ik het Juice Plus+ Franchise Partner-contract (CONTRACT/GEDRAGSREGELS) en de daarin opgenomen Algemene Voorwaarden gelezen heb. Ik stem er mee in, om volgens de AV van het Juice Plus+ Franchise contract te handelen, zoals deze in de huidige vorm gepubliceerd is. Tevens accepteer ik alle toekomstige veranderingen, die gepubliceerd worden. Ik verklaar mij eveneens akkoord om Juice Plus+ van alle vorderingen, kosten, schades, verliezen, aansprakelijkheden of andere uitgaven (inclusief advocaatkosten) te vrijwaren en daarvoor te compenseren, indien deze zich uit, of in verband met, een directe of indirecte schending van de AV of enige andere overtreding van mij (mijn gevolmachtigden of medewerkers) voortvloeien. Ik erken dat, als ik dit contract overtreed, Juice Plus+ het recht heeft om mijn Juice Plus+ Franchise contract te beëindigen en recht heeft op schadevergoeding en het uitoefenen van dwangmaatregelen om verdere overtredingen van dit contract te voorkomen.Ik ben het er mee eens dat ik door die persoon gesponsord word wiens handtekening onder mijn handtekening staat. Als zelfstandige Juice Plus+ Franchise Partner verspreid, bewaar of geef ik geen informatie m.b.t krediet- en bankkaarten van klanten door. Deze informaties blijven uitsluitend op Juiceplus.com en juiceplusvirtualoffice.com. Wanneer ik de krediet- of betaalkaartgegevens van een klant ontvang, zal ik de klant aanraden deze informatie NIET per e-mail, sms of enigerlei andere berichtendienst (bv. Sociale Media Messenger) te verzenden. Enigerlei bewaring van krediet- of betaalkaartgegevens zal enkel plaatsvinden d.m.v. gedrukte documenten of kopijen van betaalbewijzen. Als zelfstandige Juice Plus+ Franchise Partner heb ik de regels voor de bescherming van krediet- en bankkaartgegevens gelezen en stem er mee in om te allen tijde aan de voorgeschreven regels te voldoen. Mijn zelfstandige Juice Plus+ Franchise kan op ieder moment opgezegd worden, door middel van een schriftelijke mededeling aan Juice Plus+.

Franchise Partner inschrijving

Hartelijk dank voor uw interesse in Juice Plus+ Franchise. Wij verheugen ons er over, dat u deel wilt uitmaken van onze missie: Mensen over de hele wereld tot een gezondere levensstijl te inspireren. Om Franchise Partner te worden, verzoeken wij u, om middels onderstaand formulier, contact met ons op te nemen:

*Verplichte velden

 

Hoe heeft u over Juice Plus+ gehoord?

Bent u een bestaande Juice Plus+® klant?

1000 karakters over

Zend uw bericht