Close

-

ההזדמנות שלכם לעצב את עתידכם –זכייני ג'וס פלאס

האם אתם רוצים לקדם אנשים אחרים צעד אחד קרוב יותר ל-ג'וס פלאס ולכל היתרונות של אורח חיים בריא? המודל העסקי שלנו מעניק להם הזדמנות לבנות עסק משלכם ולעורר השראה באחרים לחיים בריאים.